MOTOR BLOĞU SUPPORTLARI

İki şapkalı tek pimli yada iki şapkalı iki pimli genel ayırıcı tiplerinin yanısıra mono motor bloklarının birleştirilmesi için tamamen perdeli ayıraç geliştirilmiştir. Dıştan tutuculu perdeli gömlek supportlar, operatörün uyguladığı güce bağlı olarak yerleştirilmediği için mükemmel olarak yerleşmeye izin verir. Mengene içi gibi tasarlanmış yan kanatlar daha fazla aşağı indirmeye engel olarak supportun boyuna doğru olarak karar verir.

Ayrıca, bu kanatlar döküm esnasında genelde geleneksel perdeli supportlarda olan perdenin hareketini yada gevşemesini engeller. Bahsetmeye değer diğer bir avantajıda döküm esnasında engellenemeyen maça genleşmesini emmesidir. Keskin uçlarının olmayışı supportun yerleştirme aşamasında maça boyasını çizmemesini sağlar. Ayıraçların boyutu her bir motor için dikkatlice, %100 mükemmel kaynak ve bağlantıyı garanti edecek biçimde, ayarlanmalıdır.