KARE TİPİ SUPPORTLAR

Bunlar iki pimin uçlarından iki şapkaya perçinlenmesi yada kaynaklanması ile elde edilir.

Bu supportlar çok ağır yüklere bile, büyük şapka destek yüzeyi ve daha kalın pimlerinden ötürü dayandıkları belirtilmektedir.Daima çok büyük yüklere dayandıkları için, pimin perçinlenmesi şapkaların çökmesini önleme bakımından büyük öneme sahiptir. Yüzey alanı çok büyük olduğu için, bu supportlar daima deliklidir.Bu supportlar monte edilirken pimin yönünün döküm akış yönüne göre boşluk oluşmaması için kontrol edilmesi tavsiye edilir.